Kedves beköltöző Hallgatók! / Dear Moving Students,

Kedves beköltöző Hallgatók!

Üdvözöljük Önöket a Sandra Ifjúsági Szállóban. A Sandrában való tartózkodás szabályait a szerződésünk, és a Házi rendünk szabályozza.

Kérjünk mindenki alaposan tanulmányozza át, hogy elkerüljük a jövőben a félreértéseket! A Házirend a www.sandraifjusagiszallo.hu honlapon, a letöltések menüpont alatt megtekinthető.

A  Sandra Házirend 24. pontja előírja, hogy a beköltözést követően mindenki köteles tűz és balesetvédelmi oktatáson részt venni.

Ez a balesetvédelmi oktatás Önnek 2022.11.29-én 18. órakor lesz! Kérjük feltétlenül vegyen részt rajta!

Az elmúlt pénteken (2022.11.25-én) éjszaka az „A” épület 1. emeleti közösségi termében 12-14 fő nagyon zajos bulit rendezett, amely a többi lakót rendkívül zavarta. Többen dohányoztak is, amely az épületben szigorúan tilos, és zaj okozása is megengedhetetlen!

Kérünk mindenkit, ha itt kíván a jövőben lakni, szíveskedjen a Házirend rendelkezéseit betartani!

Nyíregyháza, 2022.11.28.

dr. Nagy Gergely
ügyvezető

—————————–

Dear Moving Students,

Welcome to the  Sandra Youth Hostel. The rules of staying at  Sandra are governed by our contract and our House Rules.
Let us ask everyone to study it carefully to avoid misunderstandings in the future. The House Rules are published at www. sandraifjusagiszallo.hu can be viewed under the downloads menu item.

Clause 24 of the  Sandra House Rules stipulates that everyone is obliged to attend fire and accident safety training after moving in.

This accident safety training will be for you on 29.11.2022 at 6 pm in the 1st floor of building „A”. Please be sure to attend!

On the night of this past Friday (25.11.2022), in the community room on the 1st floor of building „A”, 12-14 people organized a very noisy party, which caused extreme disturbance to the other residents.

Several people also smoked, which is strictly prohibited in the building, and causing noise is also unacceptable!
We kindly ask everyone, if you wish to live here in the future, please comply with the provisions of the House Rules!

Nyíregyháza, 2022.11.28.
dr. Nagy Gergely
man.dir.