Kedves beköltöző Hallgatók! / Dear Moving Students,

Kedves beköltöző Hallgatók!

Üdvözöljük Önöket a Sandra Ifjúsági Szállóban. A Sandrában való tartózkodás szabályait a szerződésünk, és a Házi rendünk szabályozza.

Kérjünk mindenki alaposan tanulmányozza át, hogy elkerüljük a jövőben a félreértéseket! A Házirend a www.sandraifjusagiszallo.hu honlapon, a letöltések menüpont alatt megtekinthető.

A  Sandra Házirend 24. pontja előírja, hogy a beköltözést követően mindenki köteles tűz és balesetvédelmi oktatáson részt venni.

Ez a balesetvédelmi oktatás Önnek 2022.11.29-én 18. órakor lesz! Kérjük feltétlenül vegyen részt rajta!

Az elmúlt pénteken (2022.11.25-én) éjszaka az „A” épület 1. emeleti közösségi termében 12-14 fő nagyon zajos bulit rendezett, amely a többi lakót rendkívül zavarta. Többen dohányoztak is, amely az épületben szigorúan tilos, és zaj okozása is megengedhetetlen!

Kérünk mindenkit, ha itt kíván a jövőben lakni, szíveskedjen a Házirend rendelkezéseit betartani!

Nyíregyháza, 2022.11.28.

dr. Nagy Gergely
ügyvezető

—————————–

Dear Moving Students,

Welcome to the  Sandra Youth Hostel. The rules of staying at  Sandra are governed by our contract and our House Rules.
Let us ask everyone to study it carefully to avoid misunderstandings in the future. The House Rules are published at www. sandraifjusagiszallo.hu can be viewed under the downloads menu item.

Clause 24 of the  Sandra House Rules stipulates that everyone is obliged to attend fire and accident safety training after moving in.

This accident safety training will be for you on 29.11.2022 at 6 pm in the 1st floor of building „A”. Please be sure to attend!

On the night of this past Friday (25.11.2022), in the community room on the 1st floor of building „A”, 12-14 people organized a very noisy party, which caused extreme disturbance to the other residents.

Several people also smoked, which is strictly prohibited in the building, and causing noise is also unacceptable!
We kindly ask everyone, if you wish to live here in the future, please comply with the provisions of the House Rules!

Nyíregyháza, 2022.11.28.
dr. Nagy Gergely
man.dir.

Fűtéssel kapcsolatos információk

Kedves Lakóink!

Sajnálattal kell tájékoztatnunk Önöket, hogy 2022.09.01-től az Ifjúsági Szálló fűtési és meleg víz előállítási költsége tőlünk független okból több mint 16 és félszeresére nőtt.
( 1 GJ eddig 3600 Ft volt, szeptember 1-től 59.900 Ft)
A távhőszolgáltatás új fenti díját egy kormányhatározat állapította meg, így ezt kell alkalmaznia a Nyírtávhőnek is felénk.
Eddigi fűtési és meleg víz költségünk havi 1,5-2, Mio Ft volt, ez most 25-30 millió Ft-ra emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy a szobánkénti havi fűtési és meleg víz költsége a korábbi 8-10.000 Ft-ról CCa. 120.000 -130.000 Ft-ra nőtt.
Ha érvényesítenénk a költségnövekedést az árainkban, akkor ez szobánként 110 -120.000 Ft-os díjemelést jelentene.
Természetesen belátjuk, hogy ilyen nagy mértékű áremelés a jelenlegi gazdasági helyzetben nem elfogadható, nem is ezt látjuk a járható útnak!
A veszteségeink csökkentése érdekében ugyanakkor több intézkedést tesszük:
1,
A jelenlegi távhő fűtést új, önálló hőszivattyús fűtésre állítjuk át, a beruházás zaj és por hatását kérjük a fentiekre tekintettel viseljék el!
A beruházás várhatóan 2022. január végére készül el.

2,
A szobák hőmérsékletét a törvényben meghatározott 20-21 fok közöttire állítottuk be.
Kérjük öltözzenek fel ennek megfelelően, az ablakot tartsák zárva, csak rövid ideig szellőztessenek!

3,
Kérjük mindenki a szobából való távozásakor vegye le a rádiátort 1-es állásra, és nagyon fontos, hogy az elektromos készülékeket kapcsolja ki!

Kérjük megértésüket, köszönettel:

dr. Nagy Gergely
ügyvezető ig.