Campus előtti kerékpár tároló megszüntetése

Kedves Lakóink!

2024.07.08.-án hétfőn a Campus Kollégium főbejárata előtt lévő kerékpár tároló megszüntetésre kerül. Kérem a hétvége folyamán az ott tárolt kerékpárokat elvinni szíveskedjetek.

A Sandra csapata


Dear Residents!

On Monday, July 8, 2024, the bicycle storage in front of the Campus Dormitory’s main entrance will be closed. Please take the bikes stored there during the weekend.

Sandra’s team

Tervezett rovarírtás

Kedves Lakóink!

2024.07.01.-én hétfőn reggel 8.00 -tól általános rovarírtás lesz az épületben.

Kérünk benneteket, hogy padlóról pakoljatok össze.


Dear Residents!

On Monday, July 1, 2024, there will be a general pest control in the building from 8:00 a.m.

We ask you to pack from the floor.

Nyári szállás

Kedves Lakó!

A 2024. évi nyári szállással (július-augusztus) kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az elhelyezés a Sandra Ifjúsági Szállóban korlátozott férőhely számmal történik (60 fő), kizárólag 2 ágy 2 fő elhelyezéssel. Egyedüli lakhatásra NINCS lehetőség. A szállás igénylése 2 hónapra történik.

A nyári szállás igényeiket KIZÁRÓLAG EMAILBEN 2024. június 01. 00:00 órától – 2024. június 09. 24:00 –ig fogadjuk a simon.ildiko@nye.hu email címen. (A megadott időintervallumon kívül érkező, vagy nem e-mailban történt jelentkezéseket nem áll módunkban fogadni.)

Az jelentkezésben kérjük a következő adatokat feltüntetni:

Név:
Státusz: NYE hallgató vagy Külsős
Jelenlegi szálláshelye/szobaszáma: Campus Kollégium vagy Sandra Ifjúsági Szálló

Választott szobatárs neve, akivel együtt szeretne lakni, amennyiben nem jelöl senkit, azonos nemű szobatárs kerül kijelőlésre.

A jelentkezések elbírálása beérkezési sorrend szerint történik, továbbá ellenőrzésre kerülnek a korábbi kollégiumi és bérleti díjak befizetéseinek teljesítései. A fennálló tartozás kizáró ok.

A nyári szállásra történő elhelyezések elbírálásáról e-mailben kap tájékoztatást 2024. június 10. 24:00-ig.

Pozitív elbírálás esetén a júliusi és az augusztusi bérleti díjat egy összegben kérjük befizetni 2024. június 20-ig a Sandra Ifjúsági Szálló recepcióján készpénzzel, vagy bankkártyával, a szállás megállapodás aláírását megelőzően. Fizetési halasztásra nincs lehetőség. Fizetési határidő elmulasztása esetén a következő érvényes jelentkezést vesszük figyelembe.

Bérleti díj (2 hónapra)
NYE hallgató: 80 000 Ft
Külsős: 100 000 Ft

Bérleti szerződések megkötésének ideje/helye: 2024. június 24.-től 2024. június 28.-ig., hétfőtől csütörtökig 9:00-11:30 és 13:00-15:00 között, valamint pénteken 9:00-11:30 között a Campus Kollégium 6.sz. irodájában.

A nyári szállásra történő beköltözés leghamarabbi dátuma: 2024. július 1.

 

Campus Kollégium/ Sandra Ifjúsági Szálló

2024. május 27.


Dear Resident,

We provide the following information regarding the 2024 summer accommodation (July-August):

Accommodation in the Sandra Youth Hostel is limited to 60 people, only 2 beds for 2 people. Single housing is NOT possible. Accommodation is requested for 2 months.

Summer accommodation requests will ONLY be accepted by email from 00:00 on 01 June 2024 to 24:00 9 June 2024 at the email address simon.ildiko@nye.hu . (We will not be able to accept applications received outside of the specified time interval or submitted by not e-mail.)

Please include the following information in the application:

Name:
Status: University of Nyíregyháza student or External
Your current accommodation/room number: Campus Dormitory or Sandra Youth Hostel

Name of chosen roommate with whom you want to live, if you do not nominate anyone, a roommate of the same gender will be selected.

Applications are evaluated according to the order of receipt, and payment of previous dormitory and rental fees is checked. Existing debt is a disqualifying factor.

You will receive information by e-mail about the assessment of placements for summer accommodation by 24:00 on 10 June 2024.

In the event of a positive assessment, please pay the rent for July and August in one sum by 20 June 2024 at the reception of the Sandra Youth Hostel in cash or by credit card, before signing the accommodation agreement. It is not possible to defer payment. If the payment deadline is missed, the next valid application will be considered.

Rent (for 2 months)
NYE student: HUF 80,000
External: HUF 100,000

Time/place of concluding rental contracts: from 24 June 2024 to 28 June 2024, from Monday to Thursday from 9:00 to 11:30 and from 13:00 to 15:00, and on Friday from 9:00 to 11:30 in the Campus Dormitory no. 6 office.

The earliest date for moving into the summer accommodation: 01 July 2024.

Campus Dormitory/ Sandra Youth Hostel

 

27 May 2024

 

Tájékoztatás a 2024.07.01.-től érvényes szolgáltatási díjakról

 

Szálláslehetőség (1 hónapot meghaladó tartózkodás esetén)

Havi bérleti díj 1 ágyas elhelyezéssel: 80.000.- Ft / fő / hó
Havi bérleti díj 2 ágyas elhelyezéssel: 50.000.- Ft / fő / hó
Havi bérleti díj (kis szoba) 1 ágyas elhelyezéssel: 65.000.- Ft / fő / hó

Kedvezményes szálláslehetőség NYE jogviszonnyal rendelkezők számára:

Havi bérleti díj NYE oktató / dolgozó részére: 50.000.- Ft / fő / hó
Havi bérleti díj NYE hallgató részére 2 fő / 2 ágyas szoba: 40.000.- Ft / fő / hó
Eseti szállásigény a Nyíregyházi Egyetemen oktató számára (előzetes szállásfoglalás szükséges) : 3.000.- Ft / fő / éj

Szobaárak (kereskedelmi értékesítés esetén)

2 ágyas szoba 1 fő részére: 15.000.- Ft / fő / éj
2 ágyas szoba 2 fő részére: 8.500.- Ft / fő / éj
Csoportos kedvezmény 1 ágyas elhelyezéssel: 14.000.- Ft / fő / éj
Csoportos kedvezmény 2 ágyas elhelyezéssel: 8.000.- Ft / fő / éj
Gyermek kedvezmény 1 ágyas elhelyezéssel: 10.500.- Ft / fő / éj
Gyermek kedvezmény 2 ágyas elhelyezéssel: 6.000.- Ft / fő / éj

Bejárás az épületbe FŐHE ideje alatt

Kedves Lakók!

A FŐHE rendezvény alatt délután 16 órától az ABC felől lehet az épületbe bejönni.

A Sandra csapata

Dear Residents!

During the festival, you can enter from 16:00 at the entrance on the ABC side!

Sandra’s team