Tűz és balesetvédelmi oktatás 2020

TŰZ- ÉS BALESETVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

Kedves Hallgatók! A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény kötelezővé teszi a hallgatók részére is a szükséges tűz- és balesetvédelmi ismeretek oktatását és elsajátítását.

A Covid-19 járvány miatt az eddig alkalmazott előadás helyett idén online történik a Tűz és balesetvédelmi oktatás. A beküldés gomb lenyomás az oktatáson való részvételnek minősül.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tűz- és balesetvédelmi oktatási anyagot, tartsa be, illetve tartassa be a benne foglaltakat.

Kérjük, hogy a tanulmányi anyag végén nyilatkozzon a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK

Mint tudják Önök is, a Hotel Sandra Ifjúsági Szálló 9 emeletes épület, amely rendkívül tűzveszélyes annak ellenére, hogy az épületben füstjelző és automata tűzoltó rendszer, un. spinkler van kiépítve.

Az egész házban a dohányzás és más tüzet okozó tevékenység folytatása szigorúan tilos! Dohányzásra kijelölt hely az épületen kívül, a bejárattal szemben állva a bejárattól jobbra eső területen található.

Tilos továbbá a tűz és füstjelző berendezések letakarása, átszerelése, megrongálása!

Mi a teendő tűz észlelése esetén?
Ha kis terjedelmű, néhány m2 -es tüzet észlelünk, az elhelyezett tűzoltó eszközökkel kezdjük meg a tűz oltását. Minden folyosón van tűzoltó készülék és fali tűzcsap.

Kérem vegye figyelembe hogy elektromos tüzet csak porral oltó készülékkel olthat.

Ha az oltás megkezdését nem tartjuk biztonságosnak, abban az esetben, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét (pl. erős füstképződést, éghető gáz nagy mennyiségű szivárgását) észleli,
– köteles azonnal jelenteni a tűzoltóság felé a 105, vagy a 112 általános segélyhívó számon,
– továbbá értesíteni kell az Ifjúsági Szálló  recepcióját (a recepció telefonszáma: 42 / 440-013, vagy belső telefonon 5130),
– valamint értesíteni kell a közvetlen környezetünkben tartózkodó személyeket a tűzről,
– el kell hagyni a tartózkodási helyet, szobából való távozáskor be kell zárni az ajtókat,
– felöltözni, és a legrövidebb időn belül kijelölt lépcsőházba  kell menni, – nem szabad használni a felvonót,
– követni kell a szakemberek utasításait.

Mit kell tartalmaznia a tűz jelzésének, ha a tűzoltóknak jelezzük?
A jelző személy legyen nyugodt, érthető hangon közölje az adatokat!
– Hol történt a rendkívüli esemény? (Hotel Sandra Ifjúsági Szálló Sóstói út 31/B, ….emelet, ……szoba szám)
– Mi történt? Mi van veszélyeztetve? Röviden mondja el az esetet!
– Hány ember sérült meg, van-e sérült? Emberélet veszélyeztetve van-e?
– A jelző személy nevét.
– A jelzésre használt telefon számát.

Hogyan lehet a tüzet az épületben, a környezetünkben tartózkodóknak jelezni?
A legegyszerűbb módja az értesítésnek a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának beüzemelése!


A törőüveget be kell nyomni!

Mi a teendő, ha nem én észleltem a tüzet?
Az intézményben történt tűzről kaphatok tájékoztatást élőszóban és a beépített gyengeáramú tűzjelző berendezés szirénájától.

Ha tűzről kapok tájékoztatást, és szól a sziréna akkor a Tűzriadó Tervben meghatározottaknak megfelelően a kijelölt menekülési útvonalakon és lépcsőházon keresztül gyalog a lehető legrövidebb időn belül le kell jönni  a földszinre és az épületet el kell hagyni és biztonságos helyre a szabadban kijelölt gyülekezési helyre kell menni.

A tűzjelző berendezés adhat téves riasztást, azaz nincs tűz, de por, hő vagy egyéb okból az az érzékelő tüzet jelez a központba, vagy valaki indokolatlanul használja a kézi jelzésadót.

A jelzésből az eset valódiságát megítélni nem lehet. Több perc is eltelhet, amíg a kollégák a pontos helyszínt alaposan átvizsgálják, és eldönthető, hogy volt-e tűz, vagy csak tévesen jelzett a rendszer. A tűzjelző berendezés sziréna jelzésére a helyszínt minden esetben a Tűzriadó Terv előírásai szerint el kell hagyni.

Az épületben a két épület között tűzszakasz és füstszakasz határoló ajtók vannak, a tűzjelző berendezés vezérli őket, tűzjelzés esetén önműködően záródnak, és a menekülés irányába nyithatóak. A tűzjelző rendszer a füstmentes lépcsőházban (B lépcsőház) a mesterséges szellőzést is beindítja.

Mi a teendő füst esetén?
A tűz folyamán keletkező égésgázok forróak, ezért fölfelé szállnak. A legfelső légtérben akkumulálódnak és egyre forróbbá válnak. Ha elérik a gyújtási pontjukat, akkor a tűz terjedése robbanásszerűen felgyorsul, ezért – gyorsan kell menekülni, – a füst alatt a padozat közelében kell mozogni, – füsttel telített légtérben valamit (pl.: bevizezett ruhadarabot, törölközőt stb.) kell a száj és az orr elé helyezni, – nem szabad az értékes tárgyak mentésével foglalkozni.

Mi a teendő, ha egy személy valamelyik szobába vagy helységbe be van zárva?
– Ha van rá idő, be kell csukni a közte és a tűz közötti ajtókat, csak ezután szabad a folyosóra vagy a szabadba nyíló ajtót/ablakot kinyitni, az ellenkező cselekvési sorrend esetén az égés fokozódhat.
– Segítségért kell kiáltani és közben végig kell gondolni, van-e más menekülési útvonal
– Egy ruhadarab kiakasztásával fel kell hívni a mentést végző tűzoltó figyelmét.

Az épületet a lépcsőkön kell elhagyni, mert a liftek tűz esetén nem közlekednek. Az un.  B épületet (9 emeletes) a „C” lépcsőházon (tűzlépcső) vagy a „B” lépcsőházon (túlnyomásos lépcsőház) lehet elhagyni, az A épületet az A épület lépcsőházán keresztül.

Az épület elhagyása során a lift használata tilos!

A tűzoltás vezetőjének intézkedéséig a kijelölt tartózkodási helyet tilos elhagyni! Az épületbe tilos engedély nélkül visszamenni!

Balesetvédelem:
A balesetvédelem legfontosabb szabálya, hogy mindent rendeltetésszerűen használjunk! Pl. lépcsőt közlekedésre, elektromos eszközöket használati céljuknak megfelelően.

Elektromos eszközöket csak akkor használjunk, ha az eszköz működőképes és burkolata sérülés mentes!

 Ha valamelyik Ifjúsági Szálló tulajdonát képező készülék meghibásodik, maradéktalanul jelezni kell az un. hibalista füzetbe a meghibásodás tényét. Senki ne kezdje meg a hibás eszköz kijavítását.

 • Hibás, sérült burkolatú, vezetékű elektromos készüléket használni tilos és életveszélyes!
 • Elektromos készüléket zuhanyzás, fürdés közben használni tilos!
 • Az épületből tilos minden tárgy kidobása az ablakból.
 • Az épület ablakain kihajolni, azon napozni tilos!
 • Az Ifjúsági Szállóba való beköltözéskor mindenki kap egy névre szóló mágneskártyát, mellyel az épületben közlekedni tud. Ez a kártya nem átruházható és nem kölcsönadható. A kártyával csakis a kártya tulajdonosa közlekedhet!
 • Amennyiben bármilyen hibát észrevesz a szállóban (pl. rossz a csap, vagy a fali csatlakozó aljzat) ne próbálja megjavítani, hanem jelezze észrevételét a portán vagy az 5130-as telefonszámon.
 • A szobákban dekorálni csak az arra a célra kialakított táblát lehet.
 • Az épületben található spinkler fejeket piszkálni, azokra akasztani valamit szigorúan tilos!
 • Az épületben hangoskodni, dübörögtetni a zenét tilos!
 • Ha valaki megsérül, a Szálló recepcióján van elhelyezve az un. elsősegély láda
 • A hulladékot lehetőleg napi rendszerességgel le kell vinni  a hulladéktároló helyiségbe!